فرهنگ اسلامی و نقش آن در سیاست خارجی دولت اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی جامعة‌المصطفی‌العالمیه

2 کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل جامعة‌المصطفی‌العالمیه

چکیده

در عصر حاضر فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها در سطح روابط بین‌الملل می­ باشد؛ زیرا فرهنگ در درون خود دارای هنجارها، ارزش‌ها و باورهایی است که مبنای هویت یک جامعه را می­ سازد. بنابراین سیاست خارجی هر کشور در سطح بین‌الملل، نوعی عمل هویت‌یابی و هویت‌سازی است که از عرصۀ فرهنگی آن جامعه نشئت می‌گیرد. اسلام به‌عنوان دین توحیدی و جهانی، برای پیشبرد اهداف خود که همان گسترش اسلام در پهنه گیتی است، همواره در سیاست خارجی خود به عناصر فرهنگ توجه خاصی نموده‌است. لذا در این زمینه کارهای علمی نیز صورت گرفته‌اند اما این نوشتار با روش اسنادی به دنبال واکاوی تأثیر فرهنگ اسلامی بر سیاست خارجی دولت اسلامی است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که فرهنگ اسلامی به دلیل تفاوت با سایر فرهنگ‌ها در مبانی، ویژگی‌ها، اصول و کارکردها در نتیجه کارکرد متفاوتی در شبکه برون‌دادهای نظری و رفتاری سیاست خارجی خود بر جای خواهد گذاشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Culture and Its Role in Islamic State's Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Mir Ali 1
  • Muhammad Ali Ahmadi 2
1 Associate professor, Political Sciences, Al-Mustafa International University
2 Master's degree, International Relations, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

In modern time, culture is the most important variables affecting the foreign policy of countries at the international level, because culture is characterized by norms, values, and beliefs that underpin the identity of a society. Therefore, the foreign policy of each country on the international level is a way of seeking and building identity which originates from the cultural arena of that society.  Islam as a monotheist and global religion has always paid special attention to cultural elements in its foreign policy in order to further its objective which is to spread Islam all over the world.  Therefore, scientific work has also been done in this field. This study, using documentary method, seeks to examine the impact of Islamic culture on Islamic state's foreign policy. The findings of this research show that Islamic culture, due to essential differences with other cultures in terms of foundations, characteristics, principles and functions, ultimately yields a different function in the network of the theoretical and behavioral outcomes of its foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Islamic culture
  • principles
  • function
  • foreign policy of Islamic state