ساختار و مبانی روانشناسی «میان‌فرهنگیِ تعامل»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه پتسدام و زارلند آلمان

چکیده

موضع مقاله پیش­رو را، روانشناسی میان­ فرهنگی تعامل تشکیل می­دهد که همه ابعاد آن از حساسیت بسیار بالایی برخوردار­است. دلیل این پیچیدگی از نحوۀ تفکّر، نوع ادراک، اهداف فردی، معیارها و تعاریف متعدد فرهنگ سرچشمه می­گیرد که می­ توانند به مناقشه‌های فردی و جمعی در همه سطوح اجتماعی، سیاسی و علمی منجر شوند. محیط فرهنگی، نوع انگیزه و شرایطی که در شکل‌گیری ساختار شخصیّت افراد نقش دارند، جهان‌بینی، برداشت‌های دینی هم از بخش‌های عمده این عوامل محسوب می‌شوند. درهم تنیدگی «حس، احساس، تفکر و شهود» در افراد، اساس مبانی تحقق پذیری و عدم تحقق تعامل را تشکیل می‌دهند و می‌توانند تعاملات جمعی، میان‌فردی، میان‌دینی، درون‌دینی، میان‌فرهنگی یا درون‌فرهنگی را تبدیل به عرصه‌های نبرد دیدگاه ها و جهانبینی‌ها کنند. هدف مقاله حاضر بررسی این پرسش است که چگونه می‌توان از تخریب و تفکر استبدادی عبور کرد و چه مکانیزم‌هایی برای ایجاد گفتگویی مبتنی بر استدلال وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychological Structure and Foundations of Intercultural Interaction

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Yusufi
Professor Potsdam and Saarland Universities, Germany
چکیده [English]

The article at hand discusses psychology of intercultural interaction which has highly important multifarious dimensions. The reason for this complexity comes from thinking, type of perception, individual goals, criteria and multiple definitions of culture which can lead to individual and collective conflicts in various social, political and scientific arenas. The cultural environment, the type of motive and the conditions that contribute to formation of the personality structure of people, the worldview, and religious perceptions are considered to be among the major components of these factors.  The interconnection of "sensation, feeling, thinking, and intuition" in individuals, forms the basis of the possibility and lack of realization of interaction, and can change the collective interpersonal, interreligious, intra-religious, intercultural and intra-cultural interactions into a battleground for views and worldviews. Interactions take place in areas of mutual understanding, interpretations and readings.  With this perspective in mind, the goal of this article is study how to overcome authoritarianism and the kind of mechanisms existing for a reasoning-based dialogue.  The way of interaction becomes smooth when we accept the "principle of change" and consider intra-cultural and intercultural discourse as a way of creating mutual understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interaction
  • Dialogue
  • intercultural
  • Psychology
  • thinking
  • management
  • strategy
Jung, Carl Gustav. (1960). Psychologische Typen. S. 457, S. 667, S. 463 und S. 480.

Jung, Carl Gustav. (1960): Psychologische Typen, Gesammelte Werke, hrsg. v.    Marianne Niehus-Jung, Bd. VI.

Kuhl, Julius. (2004). Was bedeutet Selbststeuerung und wie kann man sie entwickeln? S. 30.

Watzlawick, Paul. (2000). Anleitung zum Unglücklichsein. S. 37 f.